Informācija par PVD informēšanu par kucēnu tirdzniecību.

Sakarā ar to, ka veiktas izmaiņas MK Noteikumos 266. 34.1.punktā, kurš patalaban skan šādi:  mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka valdījumā vai turējumā esošā teritorijā, ja par tirdzniecību ar mājas (istabas) dzīvniekiem ir informēta dienesta teritoriālā struktūrvienība;

Tas nozīmē, ka ikvienam kluba biedram, kas pārdod kucēnus, kaķēnus, seskus utt. ir jānosūta informācija savas pilsētas, pagasta u.c. PVD pārvaldei.

Neskatotiets uz to, ka ir jāinformē PVD par šo tirdzniecību, dzīvnieka ipašnieks var savā dzīvoklī, mājā nelaist nevienu nepiederošu personu, tai skaitā PVD inspektorus. Ieiet privātīpašumā viņi var tikai ar prokurora parakstītu atļauju. Informēšana neuzliek nekādus papildus pienākumus.

Lūdzu informēt par šo noteikumu visus kluba biedrus, kuriem ir metieni, jo patlaban pēc sludinājumiem ss.lv un citos tiek speciāli apzināti tie, kuri nepilda likuma normas, lai varētu sodīt šīs personas administratīvā kārtā (sods no 5 līdz 500 latiem). Valsts kase ir tukša un tā jāpiepilda jebkuriem līdzekļiem! Nedosim pamatu būt tiem, kuri to pildīs ar uzliktajiem sodiem!

Informāciju var nosūtīt pa pastu, pa faksu vai elektroniski. Nosūtot elektroniski vēstules nobeigumā jāpieraksta „ Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. PVD teritoriālo struktūrvienību koordinates varat uzzināt www.pvd.gov.lv

 

Paraugs vēstulei PVD:

PVD Rīgas pilsētas pārvaldei

Lubānas iela 49,Rīga, LV-1073

No Zaigas Bērziņas

(p.k. 120378 – 11234)

Kr. Valdemāra iela 36 – 12,

Rīga LV – 1050

 

 

 Saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 266  „ Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku  turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 34.1.  punktu informēju, ka manā dzīvesvietā Kr, Valdemāra ielā 36, dz.12, Rīgā no  12. marta notiks man piederošās kuces pēcnācēju  tirdzniecība.

 

Liels paldies par informāciu Zaigai Bērziņai un Kurtu klubam - WWW

 

      НАЗАД                                                          ATPAKAĻ

 

free counters