Šķirņu galerеjas / Породные галереи

--- Dalmācietis / Далматины ---

 

----------------------------------------------

 

--- Basets / Бассет ---

 

----------------------------------------------

 

--- Bīgls / Бигль ---

 

 ---------------------------------------------- 

 

--- Rodēzijas ridžbeks / Родезийский риджбек ---

 

-----------------------------------------------  

 

--- Bavārijas asinspēdu dzinējsuns / Баварская гончая ---

 

-------------------------------------------------

 

--- Mazais un Lielajs vandejas asspalvainais basets /

Малый и Большой вандейский бассет ---

 

 -------------------------------------------------- 

Citas galerejas / Разные галереи

free counters